Bij Franssen Juristen zult u qua kostenplaatje nooit voor een verrassing komen te staan. Wij houden van duidelijkheid en heldere afspraken, ook wat het tarief betreft. Daarom bieden wij op deze pagina inzage in onze werkwijze met betrekking tot de kosten.

U kunt ervoor kiezen om ons in te schakelen op basis van uurtarief of op basis van een vaste prijs.

Kiest u voor een uurtarief?

Als u kiest voor een uurtarief, dan betaalt u een voorschot op het honorarium en wordt er per uur gedeclareerd.  Wij hanteren een tarief van € 150,- per uur exclusief BTW.

Kiest u voor een vaste prijs?

Als u kiest voor een vaste prijs, dan werken onze juristen op basis van een prijsovereenkomst. U betaalt dan een vaste prijs die alle werkzaamheden dekt. Uiteraard zijn kosten die gemaakt moeten worden om werkzaamheden te kunnen verrichten (zoals bijvoorbeeld griffierechtkosten) hiervan uitgesloten. De vaste prijs is afhankelijk van de zaak die u heeft of de juridische vraag.